Chức năng, nhiệm vụ của kế toán trưởng trong doanh nghiệp

Kế toán trưởng là người có quyền hàn cao nhất trong bộ phận kế toán, chịu trách nhiệm quản lý, giám sát và đảm bảo chất lượng của các công việc kế toán.

Trách nhiệm của kế toán trưởng  

 • Tổ chức công tác kế toán, thống kê và bộ máy kế toán phù hợp với công tác tổ chức sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu tồn tại và phát triển của Công ty.

 • Tổ chức ghi chép tính toán và phản ảnh chính xác, trung thực, kịp thời, đầy đủ toàn bộ tài sản và phân tích kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

 • Xác định và phản ánh chính xác, kịp thời, đúng chế độ, kết quả kiểm kê tài sản hàng kỳ. Đề xuất xử lý các khoản hao hụt, mất mát, hư hỏng (nếu có).

 • Xét duyệt các báo cáo kế toán, thống kê và báo cáo tài chính của đơn vị trực thuộc. Lập, tổng hợp đầy đủ và gửi đúng hạn báo cáo kế toán, thống kê và quyết toán tài chính của Công ty theo chế độ quy định.

 • Tổ chức kiểm tra kế toán trong nội bộ Công ty và các đơn vị trực thuộc (nếu có).

 • Nghiên cứu các chế độ chính sách trong lĩnh vực thuế, tài chính, thống kê, luật doanh nghiệp… của Nhà nước.

 • Tổ chức phổ biến và hướng dẫn kịp thời các chế độ, thể lệ tài chính, kế toán, thống kê hiện hành cho cấp dưới và các bộ phận liên quan.

 • Tổ chức bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán, giữ bí mật các tài liệu và số liệu kế toán của Công ty.

 • Chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo tài chính kế toán. 

 • Theo dõi phản ánh đúng tình hình tài chính của Công ty.

Kế toán trưởng có quyền gì?

 • Toàn quyền phân công và chỉ đạo trực tiếp tất cả nhân viên kế toán tại Công ty.
 • Tham gia việc tuyển dụng (kiểm tra nghiệp vụ), thuyên chuyển, xét nâng lương, kỷ luật các nhân viên kế toán, kho trong phạm vi quản lý.
 • Có quyền yêu cầu tất cả các bộ phận trong Công ty cung cấp đầy đủ, kịp thời các tài liệu, số liệu cần thiết cho công tác kế toán, kiểm tra, thanh tra của Phòng hoặc Cơ quan hữu quan. 
 • Được quyền từ chối việc lập, ký hoặc duyệt các báo cáo, chứng từ, tài liệu không phù hợp với pháp luật hiện hành.

Báo cáo và Ủy quyền

Báo cáo

Báo cáo tình hình tài chính kế toán liên quan Công ty với Tổng Giám đốc Công ty, Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính Công ty hoặc Hội đồng thành viên khi có lệnh.

Ủy Quyền

Phó Kế toán trưởng là người được toàn quyền phân công và chỉ đạo trực tiếp tất cả nhân viên kế toán tại Công ty trong công việc hàng ngày khi Kế toán trưởng vắng mặt. Các quyền hạn khác chỉ có giá trị khi có văn bản ủy quyền.

Tiêu chuẩn tuyển dụng kế toán trưởng doanh nghiệp

1. Kiến thức

 • Tốt nghiệp Đại học Tài chính kế toán hoặc Kinh tế trở lên.
 • Có Chứng chỉ Kế toán trưởng.

2. Kỹ năng

 • Có Kinh nghiệm trên 5 năm liên tục trong công tác kế toán viên hoặc trên 03 năm liên tục trong chức vụ Kế toán trưởng các doanh nghiệp.
 • Biết sử dụng các phần mềm phổ biến trên máy vi tính và phần mềm về Kế toán.
 • Có khả năng sử dụng ngoại ngữ (Tiếng Anh).

3. Đạo đức nghề nghiệp

 • Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, nhanh nhạy, sáng tạo, có ý thức chấp hành nguyên tắc, chế độ tài chính của Công ty và Nhà nước.
 • Lịch sự, hoà nhã với mọi thành viên trong công ty
 • phần mềm kế toán NewCA

Ngoài ra, kế toán trưởng có thể sử dụng các phần mềm kế toán để tiết kiệm thời gian, chi phí và dễ dàng hơn khi làm báo cáo thuế. NewCa gợi ý tới bạn phần mềm kế toán Cyberbook – NewCA để có thể làm việc hiệu quả và tiết kiệm hơn. 

Nội dung liên quan: 

Phần mềm bán hàng livestream – Lời giải cho cách livestream hiệu quả nhất

Cách quản lý nhà hàng ít áp lực và hiệu quả hơn

 

CÔNG TY CỔ PHẦN NEWCA

Trên đây là thông tin về chức năng, nhiệm vụ của kế toán trưởng mà doanh nghiệp cần biết. Toàn bộ nội dung được biên tập bởi đội ngũ Nef Digital – đơn vị cung cấp giải pháp chuyển đổi số toàn diện cho doanh nghiệp. 

 

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *